شهردار جدید پایتخت انتخاب شد.

در جلسه روز یکشنبه شورای اسلامی شهر تهران که به منظور انتخاب شهردار جدید پایتخت تشکیل شده بود، با معرفی محمد باقر قالیباف به پایان رسید. در این جلسه هر 31 عضو شورای چهارم شهر تهران حضور داشتند. در این جلسه، محمدباقر قالیباف 16 رأی و محسن هاشمی 14 رأی را به خود اختصاص دادند و با این وجود، محمدباقر قالیباف بار دیگر شهردار تهران شد.
http://fararu.com/files/fa/news/1392/6/17/82800_968.jpg

محمدباقر قالیباف و محسن هاشمی، دو گزینه اصلی شهرداری تهران بودند. در این جلسه ابتدا قالیباف در مدت 30 دقیقه به ارائه برنامه هایش پرداخت و به دنبال او محسن هاشمی برنامه های خودش را به شورا ارائه داد. 

پس از آن اعضای شورای شهر تهران برای انتخاب شهردار جدید پایتخت رای گیری را آغاز کردند که در نهایت محمدباقر قالیباف به عنوان شهردار انتخاب شد. 

گفتنی است، رأی‌گیری نخست برگزار شد و 15 رأی هاشمی و 15 رأی قالیباف داشتند و یک رأی نیز ممتنع شد.
/ 0 نظر / 42 بازدید