قهرمان چند دوره قویترین مردان جهان یک ایرانی

لورنس شهلائی به سال هزار و سیصد و شصت در شلتنهام انگلیس از مادری اهل نیو کاسل و پدری اهل کرمانشاه متولد شده است.او قهرمان چندین دوره مسابقات قوی ترین مردان جهان در انگلیس است و صاحب لقب قویترین مرد بریتانیا است.

قهرمان چند دوره قویترین مردان جهان یک ایرانی +عکس

/ 0 نظر / 29 بازدید